AGENDA

Het Rekenhof is de filter van grote overheidsbeslissingen, maar blijft al bij al een redelijk schimmig instituut. Walter Schroons, voormalig schepen van financiën in Mechelen, is auditeur bij het Rekenhof. Hij geeft ons inkijk in de werking van het Rekenhof.

www.ccrek.be

Waar je gaat in velden en wegen, in elke uithoek van de wereld kom je Vlamingen tegen. De Stichting Vlamingen in de Wereld is een community die Vlamingen wereldwijd connecteert en bijstaat in hun overzeese avonturen, professioneel en privé. 

https://www.viw.be/nl

© 2018 PRIM. All rights reserved.