AGENDA

Het Rekenhof is de filter van grote overheidsbeslissingen, maar blijft al bij al een redelijk schimmig instituut. Walter Schroons, voormalig schepen van financiën in Mechelen, is auditeur bij het Rekenhof. Hij geeft ons inkijk in de werking van het Rekenhof.

www.ccrek.be

© 2018 PRIM. All rights reserved.