AGENDA

Onbeperkt jobstudent biedt coaching en ervaring met inclusieve werkvloeren. Ambitie is om studentenarbeid meer toegankelijk te maken voor jongeren met een functiebeperking of chronische ziekte. Innoverend, urgent en menselijk.

© 2018 PRIM. All rights reserved.