BESTUUR

De raad van beheer is samengesteld uit verantwoordelijken van aangesloten bedrijven, openbare besturen of verenigingen uit de regio. De Voorzitter wordt verkozen door de raad van bestuur.

HET BESTUUR

Lamberts Tom

Secretaris

Simons Jan

VOORZITTER

Voss Wim

Holemans Jacqueline

Van Coillie Paul

Van Riet Gerrit

Biesemans Kurt

© 2018 PRIM. All rights reserved.